เลี้ยงรุ่น 15 ปี นาวี 41

กระทู้ล่าสุดเว็บบอร์ด นรจ.41

21
Jun

การใช้งานระบบสมาชิกเว็บรุ่น นรจ.41

ระบบสมาชิก นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น41

การสมัครสมาชิกเว็บรุ่น นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น41 สามารถดูได้ ที่นี่

ตามที่มีเพื่อน ๆ หลายคนสงสัยและสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับระบบสมาชิกของเว็บรุ่น นรจ.41
ว่าต้องสมัครตรงไหนอย่างไร บางคนสมัครแล้วไม่สามารถเข้าสู่ระบบเว็บรุ่นได้ หรือลืมรหัสผ่านบ้าง

31
May

การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรุ่น นรจ.41

จากมติคณะกรรมการรุ่นเมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2555 ให้ตั้งกองทุนสวัสดิการนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น41 นย.43 โดยให้ออกฉลากสวัสดิการรุ่นใบล่ะ 100 บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เข้ากองทุนรุ่น โดยการเปิดบัญชีกรรมการรุ่น 3 คนต้องเซ็น 2 คนจึงนำเงินออกมาใช้ในรุ่นได้ รายละเอียดและระเบียบการจัดตั้งกองทุนรุ่น และการแต่งตั้งกรรมการรุ่นดูที่ WWW.NAVY41.COM

สรุปรายรับ-รายจ่ายดังนี้

Syndicate content