ฟุตบอลประเภณี นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 41

กระทู้ล่าสุดเว็บบอร์ด นรจ.41

14
Nov

NAVY41 FOOTBALL CLUB

เรียนเชิญเพื่อน ๆ นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น41 ทุกคน ร่วมแข่งขันฟุตบอลประเพณี นรจ.ปี 57 ณ สนามแฟลตทหารเรือสุขสวัสดิ์ 26 วันเสาร์ที่ 22 พ.ย.57 นี้

ตารางการเตะแต่ละคู่ดังนี้
คู่ที่ 1 เตะเวลา 0900 - 0945 นรจ.รุ่น 40 - 35
คู่ที่ 2 เตะเวลา 0945 - 1030 นรจ.รุ่น 48 - 39
คู่ที่ 3 เตะเวลา 1030 - 1115 นรจ.รุ่น 27+33 - 35
คู่ที่ 4 เตะเวลา 1115 - 1200 นรจ.รุ่น 38 - 36
คู่ที่ 5 เตะเวลา 1200 - 1245 นรจ.รุ่น 41 - 37

21
Jun

การใช้งานระบบสมาชิกเว็บรุ่น นรจ.41

ระบบสมาชิก นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น41

การสมัครสมาชิกเว็บรุ่น นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น41 สามารถดูได้ ที่นี่

ตามที่มีเพื่อน ๆ หลายคนสงสัยและสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับระบบสมาชิกของเว็บรุ่น นรจ.41
ว่าต้องสมัครตรงไหนอย่างไร บางคนสมัครแล้วไม่สามารถเข้าสู่ระบบเว็บรุ่นได้ หรือลืมรหัสผ่านบ้าง

31
May

การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรุ่น นรจ.41

จากมติคณะกรรมการรุ่นเมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2555 ให้ตั้งกองทุนสวัสดิการนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น41 นย.43 โดยให้ออกฉลากสวัสดิการรุ่นใบล่ะ 100 บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เข้ากองทุนรุ่น โดยการเปิดบัญชีกรรมการรุ่น 3 คนต้องเซ็น 2 คนจึงนำเงินออกมาใช้ในรุ่นได้ รายละเอียดและระเบียบการจัดตั้งกองทุนรุ่น และการแต่งตั้งกรรมการรุ่นดูที่ WWW.NAVY41.COM

สรุปรายรับ-รายจ่ายดังนี้

Syndicate content